Unde se poate ajunge când renegi, uiţi sau complotezi împotriva obârşiei

Unde se poate ajunge când renegi, uiţi sau complotezi împotriva obârşiei

Unde se poate ajunge când renegi, uiţi sau complotezi împotriva obârşiei după spiţa ta de neam  şi cu viclenie te lupţi să desfaci pecetea sfântă de moşnean.

În faţa interdicţiei de înstrăinare a patrimoniului moşnenilor, interdicţie prevăzută de lege, statute şi obiceiul milenar al pământului, o „găselniţă” pentru  întreruperea definitivă a continuităţii firului proprietăţii prin fireasca întrerupere a firului vieţii celor care mai au în suflet simţul proprietăţii este concesionarea sau închirierea teritoriului moşnenesc pentru 49 ani.

Destabilizarea comunităţilor istorice de proprietari şi încercarea de a-i dezrădăcina definitiv de proprietate pe moşneni „beneficiază” uneori de reaua-credinţă, reaua-voinţă, incapacitatea, nepriceperea şi alte acte ilegale ale membrilor consiliilor de administraţie.

La 20 septembrie 2007, Obştea Moşnenilor Mălăieni, prin membrii “consiliului de administraţie“, a încheiat un “antecontract la contract de închiriere şi folosinţă”, antecontract care a primit încheierea de legalizare de semnătură nr. 1841 din 20 septembrie 2007 la BNP Gresoiu Dumitru (Antecontract Obstea Mosnenilor Malaieni).

Prin respectivul act “reprezentanţii” Obştii Moşnenilor Mălăieni, fără a avea acordul moşnenilor Mălăieni, exprimat în cadrul unei adunări generale, au promis închirierea suprafeţei de 6031,3 hectare teren proprietate devălmaşă a moşnenilor mălăieni.

Încheierea “antecontractului la contractul de închiriere şi folosinţă” încalcă prevederile statutului Obştii Moşnenilor Mălăieni, “consiliul de administraţie” acţionând în afara puterilor conferite de statut şi adunarea generală a moşnenilor.

Antecontractul ferm de închiriere a fost încheiat cu o societate comercială din judeţul Dolj al cărei principal obiect de activitate este cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante, precum şifabricarea pâinii şi specialităţilor de panificaţie, fabricarea produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, checurilor, tărâţelor etc (Detalii registrul Comertului SC WALMIHA SRL).

Antecontractul stabileşte, în mod viclean, propagandistic, obligaţii surprinzătoare în sarcina chiriaşului: spre exemplu administrarea în regim silvic conform legislaţiei europene (art. II liniuţa 3 şi art. III liniuţa 3 din antecontract) în condiţiile în care nu există politică comună la nivel european în ce priveşte silvicultura, fiecare stat membru al Uniunii Europene având dreptul să aibă reglementări proprii în acest domeniu. Un alt exemplu este obligaţia chiraşului de a “proteja secretul de stat” !? (art. IX liniuţa 5 din antecontract) sau obligaţia chiriaşului de a depune o scrisoare de garanţie bancară în termen de 90 de zile de la încheierea contractului (art. IX liniuţa 7 din antecontract); evident că această scrisoare de garanţie ar trebui depusă înaintea semnării actelor.

Ştiind că întorsăturile si sucelile în privinţa proprietăţii de la vârf se torc şi greu se mai desfac, Comuniunea Stăpânilor de Munţi şi Codri a chemat prompt în justiţie membrii consiliului de administraţie al Obştii Moşnenilor Mălăieni şi beneficiara SC WALMIHA SRL (Certificat de grefa eliberat de Judecatoria Brezoi).

Deşi citată la adresa din antecontract, adresă confirmată şi de informaţiile eliberate de Registrul Oficiului Comerţului, citaţia s-a întors cu menţiunea agentului poştal „societate desfiinţată, nu mai funcţionează” (Citatie SC WALMIHA SRL partea 1, Citatie SC WALMIHA SRL partea 2).

Între timp, societatea „desfiinţată” WALMIHA SRL începe să activeze şi pe raza judeţului Arad (probabil şi pe raza altor judeţe), prin împuternicit Fogoroş Gheorghe (Procura speciala SC WALMIHA SRL), încercând să încheie contracte de „cedare a dreptului de folosinţă asupra terenurilor agricole de orice natură şi terenurilor împădurite” (Proiect de contract SC WALMIHA SRL).

 
Top