„Masacratorii codrilor” –  Cazul de la Voineasa – Vâlcea – Curentul, nr. 153, 18 iunie 1928

„Masacratorii codrilor” – Cazul de la Voineasa – Vâlcea – Curentul, nr. 153, 18 iunie 1928

Cum stau lucrurile. Şi Tancred e amestecat. De ce n-a intervenit Casa Pădurilor.

 

Curentul, luni, 18 iunie 1928

0 - 1928 06 18 - Curentul

 

Cele petrecute recent în fieful politic al d-lui Duca, nu sunt decât tardive repercusiuni ale permanentei acţiuni de spoliere a ţăranilor lotreni, abil pusă în practică de către diverşi inşi certaţi de mult cu codul penal.

 

 

Dacă aşa zisa „rebeliune” de la Voineasa n-a isbucnit decât acum câteva zile, nu solicitudinii autorităţilor Vâlcene pentru moşnenii de pe Valea Lotrului se poate mulţumi, ci răbdării şi mai ales încrederii pe care aceşti copii ai mizeriei au avut-o în justiţia Ţării.

 

 

„Valea Lotrului” este astăzi un imens cimitir forestier, că pe plaiurile Ţării lui Litovoi, românului i s-a impus „numerus clausus” la primirea in exploatări şi fabrici, şi că nicăieri moşneanul n-a fost mai mişeleşte deposedat de avutul lui ca pe aceste meleaguri, o ştiu toţi acei care au urmărit nobilele strădanii ale tineretului din Voineasa, hotărat să aducă, în limita resurselor de care dispune, un nou avânt la luptă şi încredere în zile mai bune.

 

 

În Oltenia înfometată, orice strigăt de alarmă răsună în pustiu.

 

 

Politicianismul hibrid, calculator şi profitor al rănilor unei populaţiuni banditeşte pauperizată, curmă avânturile generoase.

 

 

Şi Valea Lotrului „vaca de lapte” a tuturor celor cu fişe mai ieri la Siguranţa Generală, cetăţeni sfidători a tot ce este obştesc azi, nu poate face excepţie.

 

 

În mâna hienelor politice Oltenia şi îndeosebi Valea Lotrului, agonizează.

 

 

TANCRED OPEREAZĂ

 

 

Informatorul nostru de azi, amintea de numele ce va rămane ca un blestem al cerului, de Societata Anonimă pentru exploatarea mizeriei moşnenilor „Carpatina”.

 

 

S-au dus împotriva acestui cuib de spoliatori neîntrerupte campanii de presă. Nule rezultate. Căci în fruntea Consiliului de administraţie s-au perindat în ultimul deceniu, cele trei sinistre figuri de ciocli ai încărunţiţilor munţi:

 

 

Arnăutul Ferechide, în veci de Dumnezeul neiertatul Porcu şi acum (şi aici avem  şi explicaţia) Tancred Constantinescu, celebra târfă a trotuarului public.

 

0 - 1928 06 18 - Curentul - Tancred Constantinescu +

Tancred Constantinescu (18.05.1878 – 14.05.1951) – ministrul Industriei şi Comerţului (1923 – 1926), membru PNL, deputat şi senator cu mai multe mandate, vicepreşedinte al consiliului de administraţie al Societăţii Carpatina

 

Prin intermediul lor, pentru banii smulşi din hrana sărăcitului moşnean, şi-a înstăpânit până când Valea Lotrului îşi va da duhul, „Carpatina” domnia.

 

 

Iar străinilor de aspiraţiile lor, le putem mulţumi pentru sălbatica despădurire în dispreţul oricărei legi, a munţilor moşnenilor, singura lor resursă de existenţă.

 

 

În acţiunea de servilism politic, gras remunerat, al celor trei „masacratori ai codrilor” rezidă geneza conflictului de la Voineasa. Că pasiuni locale înăbuşite din vreun meschin calcul, şi-au găsit de-abia acum momentul de tranşare al unui inveterat diferend, nu importă.

 

 

Cert este că la Voineasa, Vâlcea, sat cu frumoase înjghebări gospodăreşti şi cu preocupări intense sufleteşti, s-a produs şi pe calea anormală un reviriment de care trebuie să se ţină seama. Răbdarea moşnenilor a fost prea mult timp pusă la încercare.

 

 

Toate încercările lor pentru restabilirea unei mai echitabile exploatări a bunurilor moşneneşti, s-au izbit nu numai de crasul indiferentism caracterizant al autorităţilor noastre, ci de intervenţionismul criminal al interesaţilor patronaţi de către şperţomanul personaj Tancred Constantinescu.

 

 

Sătenii au de mult dreptate, a constatat-o chiar şi Casa Pădurilor care n-a intervenit în soluţionarea unui conflict care deşi se prezintă sub un singur aspect începe să îmbrace forme mai îngrijorătoare.

 

DE CE N-A INTERVENIT CASA PĂDURILOR

 

 

Se ştie că pe vremea de tristă amintire a Porcului, nu se putea face nimic în administraţia Casei Pădurilor.

 

0 - 1928 06 18 - Curentul - Porcu Alexandru Constantinescu +

Alexandru Constantinescu zis Porcu (04.09.1859 – 18.11.1926), avocat, membru PNL, ministru al Agriculturii şi Domeniilor, preşedinte al consiliului de administraţie al Societăţii Carpatina

 

Duhul lui peregrinează şi azi neputandu-şi găsi odihna pentru multele-i păcate, prin ungherele Casei Pădurilor. A lăsat ca moştenire lui Tancred sarcina de a duce la bun sfârşit misiunea deposedări de păduri şi a înfometării moşnenilor Lotreni.

 

Şi pare-ni-se că executorul testamentar demn ucenic al maestrului îi va încorona opera.

 

 

În faţa injecţiunilor tancrediene, în fata argumentării anonctuoase a hoitului moral, ajuns preşedinte al Consiliului de Administraţie la „Carpatina”, petiţiile moşnenilor iau altă direcţie şi nu aceea a biroului d-lui Opran.

 

 

În administraţia „Casei Pădurilor” se lucrează de zor la confecţionarea scrisului aspiraţiilor lotrene.

 

 

Nu poate, d-nul Opran, face nimic?

 

 

N-are curajul să aplice un picior în obrazul posterior a lui Tancred, atunci când intervine pentru „Carpatina”?

 

 

Evită printr-un atare rest de cavalerism „mişcări revoluţionare”, semne de adânc grăitoare efervescenţă ca şi cel din Voineasa – Vâlcea.

 

 

Ireparabilul nu este consumat încă.

 

 

Hotărârea d-sale aplicată neîntârziat poate împiedica, în evoluţia lui, un proces de prea multă exasperare a unor moşneni hotărâţi să aleagă între libertate sau moarte.

 

 

Convinşi că pentru stimularea Domniei-Sale e nevoie de ploaie, îi aducem la cunoştinţă că i le vom pune la dispoziţie, nu peste mult, când un redactor al nostru va ancheta la faţa locului.

 

 

Voineşar

 
Top