Regele Carol II a botezat al 12-lea copil al moşnenilor Andrei şi Maria Oancea din Voineasa

Regele Carol II a botezat al 12-lea copil al moşnenilor Andrei şi Maria Oancea din Voineasa

Ceremonia botezului a avut loc în prezenţa rezidentului regal Dinu Simian

 

 

La 4 iunie 1939, într-o zi de duminică, un eveniment exceptional avea loc în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea: al 12-lea copil al familiei Andrei şi Maria Oancea a fost botezat de Majestatea Sa Regele Carol II.

 

 

Anunţul  a fost făcut la Craiova, la 25 mai 1939, Majestatea Sa Regele Carol II arătând că a binevoit a primi să fie Naşul unui copil nou-născut al moşneanului Andrei Oancea, din comuna Voineasa, urmând să fie reprezentat la oficierea botezului prin rezidentul regal Dinu Simian.

 

 

În acest scop, Casieria Regală a şi trimis suma de 12.000 lei, din care 10.000 lei, înalt dar al Majestăţii Sale Regelui, va fi înmânat părinţilor copilului în ziua botezului, iar 2.000 lei pentru cheltuielile ce se vor face cu acest prilej, arăta ziarul “România” în numărul din 28 mai 1939.

 

 

Nou-născutul ce urma să fie botezat era cel de-al 12-lea copil al moşnenilor Andrei Oancea şi Maria Oancea şi venise pe lume la 28 aprilie 1939. Maria Oancea a născut 18 copii, din care au trăit 13: Ion, Maria, Dochia, Ana, Ilie, Victor, Rahila, Elena, Andrei, Elisaveta, Bucura, Mihai Carol şi Bucur.

 

 

 

1939 06 04 - familia Oancea Andrei si Maria

Familia moşnenilor Andrei şi Maria Oancea, la 4 iunie 1939. În mijloc, rezidentul regal Dinu Simian, în stânga sa Maria Oancea şi Andrei Oancea. Copiii, de la dreapta la stânga: Ion, Dochia, Ilie, Victor, Elisaveta, Rahila, Andrei, Ana, Elena şi Maria, având în braţe pe Bucura.

 

 

Ziarul “Curentul” din 7 iunie 1939, arăta că sătenii de pe Valea Oltului şi Valea Lotrului au făcut pregătirile de rigoare, aşteptând cu nerăbdare trecerea reprezentantului Majestăţii Sale Regelui. Pe tot defileul Oltului au fost cordoane de soldaţi şi au sosit îmbrăcaţi în haine de sărbătoare sătenii din împrejurimi şi de prin satele cele mai îndepărtate.

 

 

La 9 iunie 1939, ziarul “România” consemna mai multe detalii de la eveniment: moşneanul Andrei Oancea din comuna Voineasa – Vâlcea, rugând pe M. S. Regele să-i boteze pe cel de-al 12-lea copil de curând născut, M. S. Regele în marea Sa dragoste pentru poporul Său, a primit să fie naşul acestui copil, însărcinând pentru oficierea botezului ca reprezentant al Majestăţii Sale, pe rezidentul regal al ţinutului Olt.

 

 

mosnenii Andrei si Maria Oancea

Moşnenii Maria Oancea, născută Borboană (23.03.1901 – 04.07.1979) şi Andrei Oancea (11.06.1892 – 04.04.1978)

 

 

În dimineaţa zilei de 4 Iunie 1939 rezidentul regal Dinu Simian, însoţit de colonelul Anton Teodorescu, prefectul judeţului Vâlcea, urmat de un numeros convoi de maşini, în care au luat loc invitaţii prefecturii Vâlcea şi diferite personalităţi invitate de Excelenţa Sa, au pornit la ora 9 dimineaţa către Voineasa. Au mai participat primarul oraşului Rm. Vâlcea, domnul Ogrezeanu, comandantul garnizoanei Vâlcea, însoţit de câţiva ofiţeri superiori, precum şi un însemnat număr de cetăţeni vâlceni dornici de a lua parte la această înălţătoare solemnitate.

 

 

În comuna Voineasa. primirea domnului rezident regal s-a făcut în cadrul unei manifestaţiuni de rar elan cetăţenesc.

 

 

PS Irineu Mihălcescu, rezident regal Dinu Simian, moşneanul Andrei Oancea şi maior de jandarmi Boculescu

În drum spre Căminul Cultural: în prim plan de la stânga spre dreapta –Locotenent Episcopal Irineu Mihălcescu, domnul rezident regal Dinu Simian, moşneanul Andrei Oancea şi maiorul de jandarmi Boculescu

 

 

Botezul s-a oficiat la orele 10 şi jumătate, în bisericuţa din Voineasa, de Preasfinţitul Irineu al Râmnicului Noului Severin, cu un sobor de preoţi. Finul M.S. Regelui a primit încreştinarea cu numele de Carol Mihai. După actul botezului a luat cuvântul Preasfinţitul Episcop, care a arătat importanţa tainei botezului atât pentru viaţa pământească, cât şi în cea cerească, elogiind gestul doveditor de dragoste al M. S. Regelui pentru poporul Său.

 

 

Domnul colonel Teodorescu, prefectul judeţului a spus între altele, adresându-se Excelenţei Sale, următoarele:

 

 

 

— În această zi de mare sărbătoare pentru judeţul Vâlcea aţi venit aici, să împliniţi poruncă domnească, săvârşind un act creştinesc în numele M. S. Regelui Carol II-lea. Este pentru prima oară când judeţul Vâlcea are prilejul să primească această cinstire regală, care marchează încă o dată iubirea Suveranului nostru pentru poporul Său. Ca prefect al judeţului Vâlcea, împlinesc o distinsă şi concretă îndatorire de a închina respectuos M. S. Regelui devotamentul şi recunoştinţa populaţiei vâlcene, — asigurandu-L că ziua de 4 iunie 1939 va rămâne în acest colţ al ţării o sărbătoare de înaltă însufleţire naţională. Ca Rege şi Salvator de neam, a dat ţinutului vâlcean acel suflu regesc, care adună cugetele şi simţirile în jurul Tronului şi le pune de pază în jurul nevoilor mari ale neamului. Gata oricând pentru ori şi ce sacrificii, Vâlcea strigă: să trăiască M. S. Regele, Marele Voevod Mihai de Alba lulia, Excelenţa Sa Dinu Simian, să trăiască România!

 

 

1939 06 04 - certificat de botez Oancea Carol Mihai

Certificatul de botez al micului moşnean Carol Mihai Oancea, eliberat la 4 iunie 1939.

 

 

CUVÂNTAREA REZIDENTULUI REGAL DINU SIMIAN

 

 

Rezidentul regal Dinu Simian a arătat sentimentele de care este animat Majestatea Sa Regele pentru binele ţării şi a neamului, datorită cărora ţara este astăzi ferită de vrajba şi ura care se dă între fiii aceluiaşi neam, şi este pusă pe drumul marilor înfăptuiri de progres şi consolidare. A relevat însuşirile Preasfinţitului Episcop Irineu care îl aşează în rândul celor mai vrednici slujitori ai bisericii şi Statului.

 

 

Mulţumind populaţiei şi tuturor celor care au colaborat la împlinirea acestui act regesc, speră să vadă în finul M. S. Regelui o speranţă nouă pentru familie şi pentru ţară.

 

 

 

D. resident regal Dinu Simian ţinând în braţe pe noul fin al M.S. Regelui Carol II

Rezidentul regal Dinu Simian ţinând în braţe pe noul fin al M.S. Regelui Carol II

 

 

 

Această legătură simbolică — a spus rezidentul regal — dintre Rege şi popor, este destinată să trezească toate energiile latente ale ţării şi să înfăptuiască idealurile neamului, realizări care nu se pot concretiza decât prin biserică şi mândra noastră armată.

 

 

 

Ilustrând calităţile Majestăţii Sale Regelui, trimis de providenţa pentru binele poporului român, domnia sa arată toate mulţumirile care le datorează M. S. Regelui pentru însărcinarea dată, asigurându-l de toată credinţa şi devotamentul său şi al locuitorilor din ţinutul Olt, care a dovedit un avânt de mare şi puternică dragoste către ctitorul României noi.

 

 

 

După ceremonie, domnul Dinu Simian a oferit moşneanului Andrei Oancea darul de 10.000 lei pe care i l-a dăruit M. S. Regele, iar împreună cu invitaţii au servit o gustare, după care apoi a plecat spre Călimăneşti. La întoarcere, sătenii au ieşit din nou în întâmpinarea domnului Dinu Simian, pe care l-au salutat cu entuziasm.

 

 

 

 

Oancea Andrei + Oancea Carol Mihai, Oancea Andrei, Oancea Bucur s.a.

Peste ani, patru din bărbaţii familiei Oancea, în primul rând, de la stânga la dreapta: Bucur, Andrei, Mihai Carol şi bătrânul moşnean Andrei I. Oancea. Călare, doi ingineri topografi, iar ultimii doi din dreapta: Nicolae Croitorescu din Malaia şi Ion Mardale.

 

 

 

 

Oancea Carol Mihai - poza nr. 2 - familia Regala

Fotografii cu Familia Regală, păstrate la loc de cinste în casa moşneanului Carol Mihai Oancea

 

 

 
Top