Moşia care desfiinţează MOŞII NEAMULUI.

Moşia care desfiinţează MOŞII NEAMULUI.

“Moşia” care desfiinţează MOŞII NEAMULUI

Şedinţa din 21 februarie 2008 a Comisiei Judeţene V�lcea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Dumitru Misailescu Panu � preşedintele Comuniunii Stăp�nilor de Munţi şi Codri, preşedintele Obştii Moşnenilor Robeşti, prezent �n sală pentru a reprezenta Sf�nta Mănăstire Dintr-Un Lemn, Sf�nta Mănăstire Surpatele, Obştea Moşnenilor Robeşti, Obştea Pociovaliştea, Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti.
Mircea Nadolu � subprefectul Judeţului V�lcea

Mircea Nadolu � Domnu Panu, dumneavoastră cu ce ocazie?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Eu sunt cu ocazia că se discută la Malaia propunerea de invalidare.
Mircea Nadolu � Dacă o să vă chem eu intraţi �n sală, dacă nu, nu. Da? Deci vă rog frumos. Aici e o şedinţă la care participă membrii Comisiei Judeţene şi primarii, reprezentanţii primarilor. Dacă sunteţi reprezentat al unei primării staţi, dacă nu, nu.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Sunt şi membru la Comisia locală C�ineni şi la Comisia locală Brezoi.
Mircea Nadolu � Să fiţi sănătos!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Vă rog să poftiţi afară pe toate celelalte persoane care nu sunt �n această situaţie.
Mircea Nadolu � Domnul Panu, nu-mi spuneţi dumneavoastră mie ce să fac, da?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Păi �n momentul ăsta c�nd eu văd că dumneavoastră spuneţi aici să dea Carpatina proprietatea care au avut-o moşnenii, şi mă scoateţi şi afară, c�t sunteţi dumneavoastră de fair-play? Cu ce deranjez eu dacă stau aici să văd ce se discută?
Mircea Nadolu � Tulburi liniştea..
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu se tulbură nicio linişte aici.
Gardianul � Vă rog frumos să poftiţi afară!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Vă rog frumos să-i poftiţi afară pe toţi ce ce sunt…
Mircea Nadolu � Tu nu auzi domne� ce spun eu?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu strigaţi domule, că nu e moşia dumneavoastră aici.
Mircea Nadolu � Deocamdată e moşia mea, da?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar nu aşa se vorbeşte!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Domnule, eu reprezint persoane juridice.
Mircea Nadolu – Adu-mi h�rtie scrisă!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Poftiţi h�rtie scrisă.
Mircea Nadolu – Deci v-am spus, c�nd o să fie localitatea respectivă o să vă chem �n sală.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Mă chemaţi �n sală? Ce facem că eu reprezint şi Mănăstirea Surpatele şi Mănăstrirea Dintr-Un Lemn? Sunt membre ale Comuniunii Stăp�nilor de Munţi şi Codri.
Mircea Nadolu � Domnul Panu, ne cunoaştem de at�ta timp, da?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Da ştiţi că eu sunt preşedintele Comuniunii Stăp�nilor de Munţi şi Codri?
Mircea Nadolu � Bine că nu eşti preşedintele ţării! Aici nu aveţi ce căuta dacă nu aveţi delegaţie!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Vă rog să mă chemaţi �n sală şi c�nd strigaţi Mănăstirea Dintr-Un Lemn şi Surpatele.
Mircea Nadolu – Aveţi delegaţii pentru astea?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Da.
Mircea Nadolu � Să văd eu delegaţii de la comisia locală.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu-i vorba de comisia locală. E vorba că ele sunt membre ale Comuniunii Stăp�nilor de Munţi şi Codri. Staţi un pic că dumneavoastră monopolizaţi şedinţa cu mine.
Mircea Nadolu � Poftiţi afară că vă chemăm dup-aia.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Staţi să vă dau �nscrisuri, să vedeţi.
Mircea Nadolu � Da nu mă interesează, da?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Atunci urmăriţi �njosirea oricărui om pentru că dumneavoastră sunteţi…
Mircea Nadolu � Domnul Panu, haideţi că am �nceput şedinţa, da? Deci scrieţi pe o listă la ce localităţi vreţi să staţi şi vedem dacă vă chemăm.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Sper că reţineţi, da?
Mircea Nadolu � Nu, scrieţi-mi pe o h�rtie.
(…)
Mircea Nadolu � Domnul Panu, sedinţa se desfăşoară �n prezenţa membrilor comisiei judeţene şi cu …
Obştea Moşnenilor Robeşti � Persoanele implicate?
Mircea Nadolu � Nu. Nu cu persoanele implicate. Cu primăriile, cu reprezentanţii comisiei locale. Dacă avem vreo problemă cu cetăţenii �i chemăm, dacă nu, nu. Noi nu v-am chemat pe dumneavoastră.
Obştea Moşnenilor Robeşti � De obicei am observat că nu chemaţi persoanele juridice.
Mircea Nadolu � Ce s-ar �nt�mpla aici dacă ar veni aici 200 de persoane?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Aici sunt obşti de moşneni cărora li s-a luat teritoriul şi li s-a v�ndu teritoriul. Le cunoaşteţi: Puru, Petrimanu, Galbenu, Turcinurile.
Mircea Nadolu � Asta susţineţi dumneavoastră…
Obştea Moşnenilor Robeşti � şi �n continuare se merge pe aceiaşi manevră..
Mircea Nadolu � Asta-i situaţia, da? Nu vă convine vă adresaţi organelor �n drept.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Păi atunci să vină cineva să facă un proces-verbal constatator de modul cum mă trataţi dumneavoastră pe mine.
Mircea Nadolu � V-am tratat frumos.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Aţi şi strigat la mine neprincipial.
Mircea Nadolu � �mi pare rău că nu am strigat mai rău, să ştiţi.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Puteaţi şi mai rău?
Mircea Nadolu � Da, bine�nţeles!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Vreţi să daţi la Carpatina cum aţi dat şi ceilalţi munţi.
(…)
Obştea Moşnenilor Robeşti � Păi avem şi pe domnul Efrim aici, avem mai mută lume. Tratament egal pentru toţi, domnule subprefect! Ceilalţi membri ai comisiei judeţene nu ştiu de fapt ce anume supun la vot. Nu ştiu că primăria Malaia se �mproprietăreşte cu 400 de hectare şi nu a avut nicun act pentru asta. Nu ştiu că toate documentele cu Dealul Negru le am eu la mine. Şi mă �mpiedicaţi să prezint toată această situaţie. Şi lucrul ăsta nu e corect.
Secretarul localităţii Malaia � De ce nu le-aţi prezentat domnule?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Le-am prezentat dar nu aţi vrut să le luaţi �n calcul. Eu vă cer aici �n faţa comisiei să arătaţi documentul de proprietate prin care v-aţi �nsuşit 400 de hectare şi acuma spuneţ că e al Carpatinei.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Ba da. Păi aşa spune acolo. Citiţi acolo, la poziţia nr. 36. E vorba de o obşte de moşneni. E vorba de un munte �ntreg. Eu stau �n banca mea aici frumos şi n-am nimic �mpotrivă. Nu o să stau la ruşinea nu ştiu cui pe coridor ca vreţi să-mi aplicaţi dumneavoastră un tratament �n halul ăsta. Mă adresez instanţei pentru discriminare.
O voce din sală � Dumneavoastră aveţi căile de atac �n contestaţie.
Mircea Nadolu � Vă rog frumos să poftiţi afară.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar �n acelaşi timp ca persoană juridică nu sunt la dispoziţia domnului subprefect.
Mircea Nadolu � Vrei să chem jandarmii, chiar aşa?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar ce dacă chemaţi jandarmii? Facem un proces-verbal şi �l contest �n instanţă şi ştie toată lumea şi vă pun pe toţi martori. Dar nu cumva mă ameninţaţi cu jandarmii. Ce suntem? Şi �nainte de 1989 am ştiut să-mi văd de situaţie.
O voce din sală � Domnule dragă, aici nu aveţi dreptate.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar nu este supărătoare această poziţie? Eu am venit pentru că aveam nişte documente. Dumneavoastră doriţi să semnaţi aşa �n alb, ca primarul, fără să ştiţi despre ce se discută? Nu persoana interesată trebuie să-şi susţină cauza? Nu e normal aşa?
O voce din sală � O să o susţineţi separat dumneavoastă cu cei de la Malaia, după procedură. Suntem unii veniţi de la zeci de kilometri.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar mie nu-mi ajung şapte ani de judecăţi?
O voce din sală � E problema dumneavoastră. Aia se rezolvă după procedură, vă rog frumos.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Cu ce vă deranjez eu dacă tac din gură şi nu zic nimica? La prima vorbă mă scoateţi afară, sunt de acord.
Un membru al comisiei judeţene � Deci nu sunteţi membru al Comisiei Judeţene. Vă rugăm.
Mircea Nadolu � Domnul Panu, vă rog frumos poftiţi afară.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Sunt pe poziţia 36, domnule. Uitaţi-vă �n ordinea de zi. Să �nceapă cu poziţia asta şi eu am plecat dacă vreţi să fiţi aşa cumsecade.
O doamnă din sală � Venişi să faci ordine dumneata.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu doamnă, dar aşa se poate rezolva. Vă rog frumos, domnule subprefect.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu mă ameninţaţi pe mine. �ncepeţi cu acea cauză, nu mă poftiţi afară că nu vă bateţi joc de sute de oameni.
Un membru al comisiei judeţene � Problema este că dumneavoastră vă bateţi joc de noi.
Un membru al comisiei judeţene � Pe cine reprezentaţi dumneavoastră?
Obştea Moşnenilor Robeşti � Obştea Moşnenilor Robeşti o reprezint aici.
Un membru al comisiei judeţene � Dar nu este problema noastră.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Ba este domnule că sunt pe ordinea de zi la poziţia 36.
O voce din sală – Păi staţi domnule p�nă la 36 şi vorbiţi atunci.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Păi spuneţi-i să nu se mai ia de mine.
O voce din sală � Da ieşiţi afară atunci. Domnul prefect nu vorbeşte.
Un membru al comisiei judeţene � Eu vreau să discut ceva cu cineva şi nu pot din cauza dumneavoastră că mă pui martor. Noi ne avem bine. Vreau să zic cuiva ceva. Noi �ntre noi ştim ce avem de făcut.
Gardianul � Haideţi vă rog frumos…
Obştea Moşnenilor Robeşti �Vă rog frumos să faceţi un proces verbal de constatare a situaţiei de fapt pe care domnul subprefect o solicită.
Gardianul � Nicio problemă. Haideţi cu mine.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar de ce nu vreţi domnul subprefect să luaţi cauza asta şi, s-a terminat problema?
Gardianul � Vă rog frumos. Ieşim afară şi ne liniştim.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Domnule, dar eu am un drept aici. Am un drept.
Gardianul � Dacă domnul subprefect a zis să părăsiţi sala…
Obştea Moşnenilor Robeşti � Da avem un prefect aici? Avem nişte jurişti? Să spună juriştii dacă nu am dreptul să-mi susţin cauza mea aici.
Gardianul � Vă rog să ieşiţi afară ca să nu folosim forţa.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu se poate domnule să vă �nsuşiţi acest punct de vedere discriminatoriu. Da ce aveţi aşa… Ce, am peri de lup? Ce s-a �nt�mplat aici? Ce vi s-a pupăzat văzul la toţi? Eu nu am vorbit �n numele dumneavoastră şi atunci de ce să mă dea afară?
Gardianul � Haideţi vă rog frumos ca să nu folosim forţa.
Un membru al comisiei judeţene � Aici e o şedinţă a comisiei judeţene..
Obştea Moşnenilor Robeşti � Domnule, nu deturna dumneata sensul cuvintelor şi frazelor mele.
O voce din sală � Du-te domne� de-aici că mă �nnebunişi cu glasul dumneavoastră. Lăsaţi-ne �n pace.
Gardianul � Haideţi vă rog frumos afară ca să nu folosim forţa.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Dar nu trebuie să ameninţaţi pe nimeni. Eu vreau proces-verbal ca să pot să �l atac �n instanţă.
Gardianul � Dumneavoastră tulburaţi ordinea şi liniştea publică.
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu domnule pentru că sunt la poziţia 36. Nu am generat eu discuţiile astea. Domnul prefect poate să ia acea cauză. Dacă nu, stau aici. Staţi l�ngă mine. Dacă scot o vorbă mă scoateţi afară. Ies afară.
Gardianul � Nu stau eu să vă păzesc toată ziua-bună-ziua. Dacă nu vă �nţelegeţi de bună voie…
Obştea Moşnenilor Robeşti � Şi cine mă anunţă pe mine? Domnul subprefect m-a rugat să fac o listă şi c�nd ajung acele persoane juridice �n discuţie să mă invite. Cine mă anunţă pe mine afară?
Gardianul � O să vă invite, nicio problemă.
Obştea Moşnenilor Robeşti – Sub nicio formă nu m-am g�ndit. �n decembrie �89 am fost aici.
Sala � Huo!!!
Obştea Moşnenilor Robeşti � Nu domnule, nu te lua aşa. Toate c�te s-au �nt�mplat �n comisia judeţeană �nseamnă că v-aţi dat contribuţia mai mulţi. Da nu toţi sunt aşa. Nu-i nimic. Asta nu e ruşine pentru mine.

 
Top