Simplitatea Arhetipala

Simplitatea Arhetipala

1. Care este drumul parcurs pentru o invenţie?

1. Acest drum a pornit de la un vis frumos din copilărie care s-a proiectat automat in viitor, vis pe care l-am întâlnit ori de câte ori se reaprindea în mine dorinţa de progres tehnic adevărat, purtându-mă pe nişte culmi ale cunoaşterii pe care nimeni nu le-a anticipat.

 

2. Cu ce v-a ajutat sau vă ajută Solid Works la obţinerea unei invenţii?

2. Solid Works este programul care se potriveşte ca o mănuşă pentru cercetătorul român, căci uşurinţa, flexibilitatea şi rapiditatea cu care îşi poate exprima simplu, prin grafică 3D, ideiile creative, conduc la obţinerea unor performanţe excepţionale.

 

3. Ce invenţii aţi realizat cu Solid Works?

3. Am putut finaliza concepţia tehnică a mai multor invenţii folosindu-mă de programul Solid Works, dintre care amintesc câteva titluri: Turbomaşină sincronă aeroreactoare cu dublu flux; Propulsor cu impulsuri vectorizate; Transformator energetic sfero-toric; Lagăr motor auto-portant; Amplificator laser tridimensional de mare putere; Motor eolian; Maşină electrică.

 

4. Câte invenţii aveţi la activ?

4. Cu voia lui Dumnezeu am reuşit într-un timp relativ scurt, numai după 1990, să obţin 14 brevete de invenţie în mai multe domenii, la care se mai pot adăuga alte 8 brevete (ca urmare a celor opt cereri de brevet de invenţie aflate în curs de examinare).

 

5. Putem vorbi de o meserie de inventator?

5. Societatea are nevoie de oameni care văd lumea altfel, nu prin matriţa prefigurată în timpul şcolarizării. Neexistând o şcoală de inventatori putem vorbi doar de consecvenţă şi devotament faţă de domeniul cunoaşterii. Mergând pe acest drum te descoperi pe tine ca om liber. Modul în care reuşeşti să te exprimi tehnic arată cât ai putut înţelege din firea lucrurilor pe parcursul vieţii şi cât eşti capabil să le transmiţi fără distorsiuni celorlalţi.

 

6. Simplitate vs complexitate, ce e mai important in cadrul unei invenţii?

6. O invenţie este cu atât mai valoroasă cu cât este mai simplă, căci simplitatea arhetipală, adică firea lucrurilor, este şi rămâne un loc comun în care intuiţia, extazul, clarviziuea şi revelaţia vin către inventator după măsura credinţei lui în Dumnezeu. Simplitatea de sub ochiul nostru ne scapă de multe ori datorită răutăţii nedeclarate. Oameni de excepţie în domeniul cunoaşterii s-au convins că drumul spre simplu este cel mai greu drum, dar este drumul cel adevărat ce trebuie urmat. În calea acestui drum sunt multe piedici, finanţate din bani publici. Avem un exemplu celebru: falşii învăţători ai cunoaşterii (saducheii şi fariseii) se întrebau revoltaţi „De unde are El această cunoaştere fără să fi fost dat la învăţătură?”; adică cum nu l-au putut intoxica şi a scăpat sistemului de filtrare al lor Fiul Omului, Domnul şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos? Sunt convins că nu au reuşit pentru că cunoaşterea adevărată vine şi se transmite prin mijlocirea Duhului Sfânt, nu pe suporturi materiale vulnerabile, ce pot fi cu abilitate virusate. Aşadar, puterea cuvântului rostit în adevăr este cheia care deschide poarta cunoaşterii, atât pentru a recepţiona, cât şi pentru a transmite.

 

7. De ce incepeţi mereu cu Doamne ajută?

7. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu orice muncă din orice domeniu devine o trudă zadarnică, indiferent cât de priceput ai fi şi oricât de mult te-ai strădui. Numai Dumnezeu mai este prietenul omului acum, în zilele noastre, când între oameni umblă liber duhul dezbinării. Şi apoi nu este ruşine să nu ştii ceva, pentru că nu tot ce ajungi să ştii îţi este şi folositor. Este ruşine ca om să nu-L întrebi pe Cel ce ştii că ştie şi poate dezlega toate întrebările ştiinţei. Nici un om, indiferent cine ar fi el, aflat în strâmtorare, când rabdă şi suferă mai mult decât se poate exprima, nu este singur când ia pe Dumnezeu ca ajutor.

 

8. Cât ţine la dvs. un vis până este pus în aplicare?

8. Bucuria avută a unui vis frumos, omul modest caută să o împărtăşească primului cunoscut. Ce mult ne bucurăm atunci când avem parte de un vis frumos! Şi eu m-am străduit, după putinţă, ca într-un timp relativ scurt să comunic celorlalţi, cel puţin în scris, rezultatele mele tehnice. Când situaţia materială mi-a permis am mers puţin mai departe la modele principiale funcţionale. O parte dintre noi desfăşoară cu pasiune muncă de concepţie, experimentare, execuţie sau întreţinere, iar unui om preocupat de concepţie nu-i stă bine să lucreze fără a avea în preajma sa o echipă complementară, pregătită pentru aplicaţii practice.

 

9. Vă consideraţi un artist?

9. Criticul neatins de critică este artistul pe care-l visăm noi ca oameni. Obiectele muncii tale arată dacă ai scurtat sau nu drumul de la complicat către simplu şi unde te încadrezi. Munca prin care acest drum se poate scurta la maximum, cu influenţă pozitivă crescută asupra performanţelor, eu aş numi-o artă. Mă simt bucuros dacă cineva este cuprins de fiorul artei atunci când priveşte sau caută să înţeleagă creaţiile mele. Realizările tehnice de excepţie pot fi privite cu uşurinţă ca nişte obiecte veritabile de artă. Reîntoarcerea la adevăr este, de asemenea, arta artelor care mă preocupă şi pe mine.

 

10. Care este secretul vizibil al invenţiilor dumneavoastră? Adică, ce puteţi spune…

10. Rezolvă probleme complexe prin soluţii simple şi eficiente. Invenţiile mele sunt adresate oamenilor simpli, fie ei săraci sau bogaţi, şi au fost astfel gândite încât să determine recuperarea încrederii în sine a utilizatorului.

 

11. Care este forma geometrică cea mai armonioasă?

11. Este forma celui mai simplu poliedru regulat, care are toate suprafeţele curbilinii, curbate sferic toate după aceaşi rază (pe care am denumit-o tetroid şi se regăseşte peste tot, în întregul universului creat de Dumnezeu).

 

12. Ce au românii şi n-au alţii?

12. Au de la Dumnezeu înteligenţa prin naştere, nu prin educaţie, ca ceilalţi. Românii care au fost şi educaţi au devenit valori ale civilizaţiei universale şi asta pentru că ştiinţa adevărului din Carpaţi li se transmite tuturor românilor care îl poartă în suflet pe Dumnezeul strămoşilor lor pe care nu l-au părăsit în schimbul banilor străini.

 

13. Ati spus ca preţul cunoaşterii este autoizolarea. De ce?

13. Preţul cunoaşterii este autoizolarea, dar nu autoizolarea pe care aţi înţeles-o dumneavoastră, căci întotdeauna când pe parcursul unei acţiuni înspre finalizare îi creşte gradul de dificultate, automat apare ierarhizarea, unii abandonând lupta. De exemplu: şi la un joc sportiv toţi se întrec după o regulă prestabilită, dar numai unul din participanţi câştigă. Pe măsură ce îţi sporeşti ştiinţa, îţi sporeşti şi suferinţa, adică ai din ce în ce mai puţini apropiaţi cu care poţi discuta despre realizările de excepţie în anumite domenii, riscând ca dintr-o deficenţă de comunicare către cei din jurul tău să-ţi pierzi „prietenii”. Creşterea capacităţii omului de a răspunde prin cunoaştere la cunoaştere m-a preocupat în ciuda încercărilor de tot felul prin care am trecut, întrucât mă aflu în mijlocul oamenilor pe care îi iubesc.

 

14. Ce rol are Dumnezeu în cadrul ştiinţei?

14. Prin credinţă îl cauţi pe Dumnezeu, ia prin ştiinţă Dumnezeu vine către tine şi abia după aceea îţi dai seama cât de multe lucruri nu le ştii. Fără Dumnezeu nu există cunoaştere. Bucuroşi ajung toţi cei care îşi dedică viaţa cunoaşterii.

 

15. Legile există, dar vă ajutaţi de ele? Mă refer la cele ştiinţifice…

15. Cineva spunea că: „atunci când nu ştii ceva într-un domeniu e bine să scrii o carte despre acel domeniu” şi vei ajunge să-ţi dai seama prin comparaţie în ce situaţie te afli. Trebuie să fim foarte atenţi cu „legile ştiinţifice” pentru că nici una dintre ele nu te conduce la firea lucrurilor, oricât de mult te-ai strădui să o respecţi. Firea lucrurilor nu se supune acestor „legi ştinţifice” parţial demonstrate. Omul cu bun simţ, preocupat de problemele care vin şi de dincolo de el, lesne îşi poate da seama că nu se pot formula legi, legităţi, postulate, axiome şi teoreme perfecte. Spiritul biruie materia. Fizica confirmă că tot ceea ce vedem este făcut din lucruri care nu se văd. Când ne gândim la succes în viitor, preocuparea noastră ar trebui să ne-o îndreptăm spre a vedea ceea ce ni se ascunde, cu sau fără un scop prestabilit.

 

16. Ce hobby-uri aveţi?

16. Decât să stau degeaba, mai bine muncesc degeaba, pentru că ştiu că numai munca făcută de bună voie şi cu pasiune te înnobilează, te înalţă, te realizează în visurile tinereţii tale, iar la un moment dat te va şi îmbogăţi. Nu sunt nepăsător la dimensiunea timp şi ca urmare am căutat mereu prin munca mea să aduc liniştea sufletească celor de lângă mine.

 

17. Ce muzică ascultaţi?

17. Când am timp ascult selectiv şi muzică creată de om pe care o identific că se apropie de cea naturală.

 

18. Ce vă place să citiţi?

18. Citesc cu mare atenţie şi plăcere despre modele autentice morale contemporane şi necontemporane, indiferent de domeniu.

 

19. De la ce a pornit nevoia de a inventa?

19. Din dorinţa de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor, indiferent de condiţia lor socială, prin oferirea unei interfeţe funcţionale reversibile între trecut şi viitor.

 

20. Ce speraţi să realizaţi prin invenţii?

20. Îmbunătăţirea vieţii oamenilor prin conservarea mediului înconjurător, nu prin distrugerea lui aşa cum fac celelate tehnologii.

 

21. Care este domeniul în care se nu se pot realiza invenţii?

21. Omul nu se poate inventa pe sine. Tot atât de adevărat este că viul nu poate fi inventat, pentru că ce a fost, este şi ce este va mai fi, indiferent de opţiunile prietenilor sau duşmanilor oamenilor.

 

22. Aş vrea câteva amănunte despre viaţa dvs., dacă se poate, copilărie, studii etc. Spuneaţi că sunteţi dintr-o zonă pitorească şi oamenii din sat apelau la ajutorul dvs ştiinţific. Despre ce era vorba?

22. Când eram copil simţeam, ca toţi copiii cu care mă jucam, că nu sunt singur, ci am cu mine ajutorul lui Dumnezeu. Mai târziu, în timpul şcolarizării, chiar şi în facultate, când credeam eu că am început să mă deştept, bazându-mă pe cunoaşterea „ştiinţifică” (ce avea la bază legile ştiinţifice) şi încrederea în oameni, am realizat, spre ruşinarea mea, că nu voi putea împlini visele copilăriei mergând pe această cale. A fost nevoie de acest moment, de acest punct de inflexiune, pentru a-mi revizui atent modul şi modelele de viaţă către care mă îndrept. Acest lucru l-am făcut hotărât şi tocmai pentru a nu mai amâna la nesfârşit ceea ce îmi propusesem şi promisesem să realizez în viaţă. Pur şi simplu m-am convins că viaţa aceasta trebuie trăită drept, ca un bărbat adevărat, în care să existe şi virtuţi. Trebuie trăită în perspectiva vieţii veşnice care urmează mântuirii şi că viul îşi are un continuum care nu poate fi întrerupt de un terţ.

 

23. Care credeţi că este şansa României de a dovedi lumii că este cineva?

23. Putem dovedi lumii că suntem cineva prin tehnologia nouă pe care o aduc invenţiile noastre, căci acestea pot schimba tehnologiile existente vinovate de distrugerea mediului înconjurător, tehnologii care ne condamnă la autodistrugere.

 

24. Aş vrea mai multe amănunte despre energia eoliană. Puteţi să-mi explicaţi cum funcţionează dispozitivele pe care le-aţi prezentat la Mamaia şi care este particularitatea lor faţă de altele care au acelaşi scop, de a scoate curent din puterea vântului?

24. Am avut în vedere modelele primare de mişcare, şi anume: mişcarea apei, mişcarea vântului, care este o mişcare liberă. Vântul îl auzi, îl simţi, dar nu ştii încotro se duce. Viul mişcă în perfecţiune, dar omul nu-l poate imita. Mai mişcă focul. Unii spun că focul mişcă iadul. Se pare că datorită mişcării obţinute prin foc, pe pământ a început să se aşterne iadul. Un exemplu foarte bun de utilitate şi de formă funcţională este fagurele de albină, care este definit de un parametru ce se cheamă latura hexagonului. Acest exemplu este foarte bun pentru situaţiile statice. Pentru situaţiile dinamice, când ne dorim să recuperăm sau să transformăm mişcarea fluidelor în mişcare de rotaţie (mişcare radială universală) a fost nevoie de găsirea unui alt parametru care să caracterizeze utilitatea şi forma funcţională ce trebuie să o aibă acest echipament. Parametrul este o singură rază sferică ce mărgineşte toate părţile componente ale echipamentului. Spaţiul util disponibil obţinut este maximum posibil din punct de vedere matematic, iar avatajele rezultate din acestea sunt net superioare tuturor sistemelor cunoscute.

 

25. Poate fi natura transformată de om?

25. Aparent omul îşi îmbunătăţeşte viaţa prin transformarea naturii. În realitate omul dacă nu va renunţa la această ambiţie de a transforma forţat natura folosind tehnologiile existente, uluitoarea lui existenţă se va termina brusc şi absurd.

Doamne ajută!

Dumitru Misailescu Panu (19 mai 1957 – 3 iulie 2011)

 
Top