Protocol România – Ungaria din 1884 – proprietatea moşnenilor Voineşari mergea până la Creasta Munţilor

Protocol România – Ungaria din 1884 – proprietatea moşnenilor Voineşari mergea până la Creasta Munţilor

Protocolul Comisiunii Mixte 1884

 

Proprietăţile devălmaşe ale moşnenilor Voineşari au fost disputate, timp de secole, şi din cauza schimbării liniei de frontieră dintre România şi Austro-Ungaria, ca urmare a războaielor dintre Imperiul Otoman, Imperiul Rus şi Imperiul Habsburgic.

 

 

Conflictele au debutat la 1683, cu asedierea Vienei şi au reizbucnit, periodic, la 1710 – 1711, 1716 – 1718, 1736 – 1739, 1768 – 1774, 1787 – 1792, 1806 – 1812, Austro-Ungaria încercând să acapareze tot mai multe teritorii de la otomani.

 

 

În ciuda acestor conflicte imperiale, moşnenii Voineşari au reuşit să-şi menţină dreptul de proprietate asupra munţilor aflaţi la graniţa de nord a judeţului Vâlcea.

 

 

Publicăm un document originalProtocolul comisiei mixte nr. 12 din 9/28 iulie 1884 – delegaţii români şi ungari s-au deplasat la 28 iulie 1884 în Curmătura Voineagului, pentru revizuirea liniei de graniţă.

 

 

Membrii Comisiunii, “neputând să cadă de acord” asupra punctelor care delimitau graniţa “au însemnat linia fruntarii fiecare din partea sa cum o înţeleg”.

 

 

Delegaţii români au consemnat:

 

 

văzând reclamaţiunile prezentate la faţa locului de proprietari din Regat şi susţinute prin acte care probează că posesiunea lor merge până la Creasta Munţilor şi văzând totodată că frontiera actuală merge pe o linie greu de fizat şi de păstrat, propune ca linie naturală: de la Curmătura Voineagului o linie ce merge la Vârful Voineagului (cătănesc) şi urmând pe creastă până la Vârful Clăbucetu, de la Clăbucetu la Vârful Jidului, la Dealu Dobrun şi Lacul Dobrun.

 

 

Delegaţii Ungariei propun o altă linie de graniţă, însă reţin şi ei:

 

 

reclamaţiunile prezentate la faţa locului de către Proprietari vecini şi susţinute prin acte care probează că posesiunea lor merge până la Creasta Munţilor”.

 

 

“Creasta Munţilor” este vechea linie de graniţă stabilită la 9 iunie 1520: Sterpul lui Neagoie, vârful Muntelui Negru şi muntele Voinesei, proprietăţi ab-antiquo ale Obştii Moşnenilor Voineşari.

 

1520 - limites inter Vallachiam Cesaream

 
Top